OM OSS
Laholms Föreningsråd

Arbetar med att skapa arbete i medlemsföreningar
för personer med någon form av arbetsnedsättning.
Vinsten för föreningarna är att de får bra medarbetare,
men att de inte behöver ägna tid åt arbetsgivaransvar
och administration runt anställningen.
Vi har ett arbetslag som reser runt till olika medlemsföreningar
och utför praktiskt arbete som reparationer, målning,
städning, mindre nybyggnationer, röjning m.m.
Föreningarna står för materialkostnad och en timpeng.
Vi har ett kansli som har möjlighet att hjälpa föreningar med bokföring,
fakturering, bidragsansökningar m.m.